Lan tỏa tinh thần đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hà Nội năm qua, việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang tập trung thực hiện. Qua đó, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trong một buổi tiếp công dân, tháng 12/2022. Ảnh: Thanh Hải  
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trong một buổi tiếp công dân, tháng 12/2022. Ảnh: Thanh Hải  

Công khai, minh bạch là yếu tố quyết định

Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, thực tiễn 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định bài học đại đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh to lớn đưa đất nước ta vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, gian khổ đến thành công, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày nay.

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) nhận định, với thành quả của các chặng đường đấu tranh cách mạng, trực tiếp là của công cuộc đổi mới, "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay”, đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Và có được thành quả đó, một yếu tố hết sức quan trọng là Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Điều đó thể hiện rõ trong việc chú trọng xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức trong Đảng, ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên và kiểm soát quyền lực.

Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất, tại Hà Nội, việc triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục được thúc đẩy với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt. Trong đó, đặc biệt, việc học và làm theo tư tưởng của Bác được gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó, Thành ủy và các cấp ủy Đảng TP luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đối thoại để thuyết phục, coi công khai, minh bạch là yếu tố quyết định. Đảng bộ TP Hà Nội cũng luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp. Thành ủy Hà Nội đã nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ việc ban hành nghị quyết, chỉ ban hành nghị quyết mới có tính chuyên đề và khi thực sự cần thiết, nổi bật là Thành ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt việc phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên toàn TP. Lãnh đạo TP Hà Nội thường kỳ đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý những bất cập, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”; tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, nêu gương của những người đứng đầu TP đã lan tỏa, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Với tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ, từ đầu năm 2023, sự gương mẫu trong thực hiện lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng tiếp tục được lan tỏa tới từng cấp ủy và đảng viên với những cách làm mới. Trong đó, yêu cầu thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; sàng lọc đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền... đã được nêu ra với những giải pháp đồng bộ.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, TP cũng sẽ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ khâu tham mưu đến triển khai thực hiện.

Trong đó, các cấp ủy Đảng sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành T.Ư, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP…

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, để khích lệ các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó, thúc đẩy sự sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu đã đặt ra.