Lữ đoàn 170 Hải quân đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid- 19

Thượng tá Phan Hùng Cường - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 Hải quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lữ đoàn 170 Hải quân luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời xác định đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Chủ động tham gia phòng, chống dịch hiệu quả
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Lữ đoàn 170 Hải quân luôn chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp vừa nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn đơn vị. Từ Đảng ủy Lữ đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện.
Lữ đoàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các chuyên đề giáo dục pháp luật, tập trung giáo dục làm rõ vị trí, ý nghĩa của XDCQ, QLKL và bảo đảm an trong phòng, chống dịch với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, làm cho CBCS nhận thức, trách nhiệm rõ XDCQ, QLKL và bảo đảm an, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là một khâu đột phá của toàn Lữ đoàn.
 Chỉ huy Lữ đoàn 170 Hải quân kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 ở các tàu
Lữ đoàn 170 Hải quân đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành thường xuyên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phù hợp với các cấp độ phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS trong đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, Lữ đoàn tập trung phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCQ, QLKL và bảo đảm an theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, Lữ đoàn đã lồng ghép XDCQ, QLKL và bảo đảm an với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng cho CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Bên cạnh đó, các đơn vị còn coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân trong thực hiện khâu đột phá này nhất là vai trò xung kích của Đoàn thanh niên với các phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các đơn vị. 
Huấn luyện giỏi - phòng, chống dịch tốt
Thực hiện chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ chính trị trung tâm và là yêu cầu cao đối với Lữ đoàn, đồng thời phản ánh chính xác, toàn diện nhất kết quả các mặt công tác của Lữ đoàn. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến các cấp, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức luyện tập và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để xâm nhập vào đơn vị. Các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến... ở tất cả các cấp được duy trì nghiêm túc, thống nhất trong toàn Lữ đoàn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ trực SSCĐ luôn bảo đảm đủ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
 Quân y Lữ đoàn 170 Hải quân hướng dẫn cách lấy mẫu để test nhanh kháng nguyên SARS- COV- 2
Công tác huấn luyện của Lữ đoàn 170 Hải quân tập trung đột phá vào “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Để nâng cao chất lượng huấn luyện với tinh thần “Huấn luyện giỏi, phòng, chống dịch tốt, sẵn sàng chiến đấu cao”, Lữ đoàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ và nâng cao tính chính quy trên các mặt công tác, từ chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập, cho đến việc duy trì các chế độ, thời gian, kỷ luật thao trường, các quy định về lễ tiết, tác phong quân nhân trong huấn luyện, gắn huấn luyện với chấp hành Điều lệnh và rèn luyện kỷ luật. Tính chính quy còn được thể hiện từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án, mô hình học cụ huấn luyện...cho đến công tác thống kê kết quả huấn luyện. Đặc biệt, Lữ đoàn hết sức coi trọng thực hiện chế độ phân cấp trong huấn luyện, trong đó chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tàu, trạm, ngành, khẩu đội trưởng, cán bộ mới được bổ nhiệm và cán bộ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tổ chức, phương pháp huấn luyện trong trạng thái các cấp độ dịch. Chủ động tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp cơ sở và tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao cấp trên đạt kết quả cao, nhờ đó CBCS được rèn luyện một cách toàn diện, sát với thực tế chiến đấu.
 Lữ đoàn 170 luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch trong công tác huấn luyện
Kết quả huấn luyện chiến đấu của Lữ đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Năm 2021, 100% đơn vị tàu hoàn thành huấn luyện K1, K2, K3, K4; kiểm tra 100% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 đạt mục đích, yêu cầu; diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo các bài; bắn ngư lôi: 100% lượt tàu và biên đội đạt khá, giỏi; bắn vũ khí BM: 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó có 80% giỏi.
Cùng với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định trong ngày, tuần, xuất phát từ tình hình thực tế, Lữ đoàn đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật. Các đơn vị tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy (qua đối thoại dân chủ, hộp thư góp ý...); các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia cải thiện đời sống. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp báo cáo lên các cấp. Trên cơ sở đó, các cấp theo thẩm quyền của mình có biện pháp giải quyết kịp thời và thông báo lại cho CBCS. Nhờ đó, Lữ đoàn luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của từng đơn vị và kịp thời có hình thức, biện pháp động viên, giáo dục ổn định tình hình tư tưởng của CBCS. Cũng qua đó, khắc phục các hiện tượng bao che, giấu giếm khuyết điểm, xử lý không nghiêm những trường hợp vi phạm khuyết điểm, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sĩ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong từng đơn vị.
Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, chất lượng XDCQ và tình hình chấp hành kỷ luật của Lữ đoàn 170 Hải quân đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,17%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị luôn an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn 170 Hải quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần