Lương hưu sẽ thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2023?

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng.

Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, năm 2023 tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là từ đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam, từ đủ 56 tuổi đối với nữ.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng lên thành 1.800.000 đồng. Ảnh minh họa.
Từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng lên thành 1.800.000 đồng. Ảnh minh họa.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, mức hưởng lương hưu của người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đủ điều kiện theo quy định, được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội) x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở năm 2023 dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng.

Tại Nghị quyết số 69/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội quy định về việc thực hiện chính sách tiền lương: Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Và tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, cùng với việc tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng tháng thì mức hưởng lương hưu, trợ cấp  bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo và mức chuẩn trợ cấp người có công sẽ được điều chỉnh tăng thêm tương ứng.