Miễn, giảm gần 17.375 tỷ đồng thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 10/2012, đã xử lý miễn, giảm, gia hạn gần 17.375 tỷ đồng tiền thuế và thu NSNN cho các doanh nghiệp.

Trong đó, thực hiện gia hạn khoảng 11.125 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng  4, 5 và 6/2012 cho khoảng 190.000 DN; giải quyết gia hạn 3.327 tỷ đồng nợ thuế thu nhập DN cho khoảng 77.300 DN; gia hạn gần 2.470 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho trên 340 DN…