Năm 2022, Hà Nội khắc phục ít nhất 30% công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ thị Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm đang tồn tại chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động; kịp thời nắm bắt và tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công đối với các công trình xây dựng mới; kiến nghị, yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Sở Xây dựng được giao thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy khi có văn bản góp ý về giải pháp, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; chỉ nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Diễn tập PCCC tại một chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Diễn tập PCCC tại một chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Sở cũng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã trong việc xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) và các công trình có vi phạm về trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn. Đồng thời tham mưu, báo cáo đề xuất UBND TP có biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn TP theo thẩm quyền (đặc biệt là các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động).

UBND TP Hà Nội  giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp, rà soát các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, tham mưu, báo cáo UBND TP có biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý đối với từng công trình cụ thể. Phối hợp các sở, ngành có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,... phải bảo đảm việc quy hoạch, cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc,.... đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đề xuất biện pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng, nhà ở gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh; phối hợp với Công an TP tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (đặc biệt là các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động); rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề kinh doanh như chợ, gas, xăng dầu, hóa chất,... theo lĩnh vực đơn vị quản lý, theo dõi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê danh sách các trường hợp người sử dụng đất đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với hồ sơ địa chính mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề xuất UBND TP các giải pháp, biện pháp khắc phục.

Sở Văn hóa và Thể thao rà soát công tác cấp phép hoạt động vũ trường; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke trên địa bàn TP ; tuyệt đối không cho phép hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tham mưu UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TP theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát công tác quy hoạch và phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã trên địa bàn TP ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Sở cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm TP xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện trách nhiệm, chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình của chủ đầu tư, các nguy cơ, nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy, nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng từ các công trình đang hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy…

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt, cấp phép xây dựng; rà soát các công trình trong các khu công nghiệp chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động; hướng dẫn, chỉ đạo các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung cấp mạng viễn thông trên địa bàn TP khắc phục hệ thống đường dây lưới điện, cáp, dây tín hiệu bảo đảm mỹ quan, an toàn về phòng cháy, chữa cháy; giảm thiểu nguyên nhân xảy ra cháy, nổ đối với hệ thống đường dây lưới điện, cáp, dây tín hiệu và trên cột.

Xử lý nghiêm chủ đầu tư chây ì

UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Các địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm khẩn trương nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với từng tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; riêng trong năm 2022 bảo đảm khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ì, cố tình không thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành của TP rà soát, thống kê, tham mưu, báo cáo UBND TP có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động được xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ để điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất...

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, đơn vị quản lý về xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình sai phạm trong đầu tư xây dựng, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh mới các công trình vi phạm.