Nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 27/11, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 (Khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học quán triệt  những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 (Khóa XI), tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thứ hai là bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thứ ba là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cùng với đó là kết quả nổi bật của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết sau Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng đánh giá, hội nghị đã đạt được mục đích quan trọng là tạo được sự thống nhất cao trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về những nội dung quan trọng của văn kiện Hội nghị T.Ư 12 và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Từ đó có sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP cũng lưu ý, sau hội nghị, lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết tại cơ sở, trong đó cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp.

Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan TP, trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Thành ủy, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đã xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo được Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thành lập 3 Ban Chỉ đạo chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ. Về đổi mới phương thức công tác, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối đã thành lập các tổ công tác Đảng ủy Khối, phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ là Tổ trưởng. Đồng thời phân công Phó Trưởng các ban Đảng và chuyên viên phụ trách theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng. Đáng chú ý, trong năm 2016, Đảng ủy Khối sẽ xây dựng trang web để đăng tải tài liệu hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, giúp các tổ chức cơ sở Đảng tra cứu thực hiện…

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng cũng triển khai một số nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015.