Những bức ảnh báo chí hài hước nhất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tờ Chilliout Point đã chọn lọc ra những bức ảnh tin tức thú vị từ khắp nơi trên thế giới của hãng Reuters.

KTĐT - Tờ Chilliout Point đã chọn lọc ra những bức ảnh tin tức thú vị từ khắp nơi trên thế giới của hãng Reuters.

Bản thân những bức ảnh này đã chứa đầy đủ sự hài hước hoặc mô tả rõ ràng những thảm họa của thế giới, không cần bất cứ ngôn ngữ giải thích nào khác.

Tờ Chilliout Point đã chọn lọc ra những bức ảnh tin tức thú vị từ khắp nơi trên thế giới của hãng Reuters.

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 1

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 2

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 3

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 4

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 5

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 6

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 7

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 8

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 9

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 10Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 11

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 12

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 13

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 14Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 15

Những bức ảnh báo chí hài hước nhất - Ảnh 16