DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phản ánh kịp thời kiến nghị của người dân về các quy định hành chính

17-02-2016 13:34
Kinhtedothi - Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại…
Đó là những nội dung đặt ra trong Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, trọng tâm tuyên truyền về cải cách TTHC gồm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Qua đó, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế.

Cùng với đó, tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: Tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND cấp huyện theo quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; việc sắp xếp, giải thể đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng, đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái nhân sự; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.
TAG: