DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phấn đấu tỷ lệ cấp ủy nữ không dưới 15%

15-05-2015 20:18
Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tri số 22 mới được ban hành của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới”.
Theo đó, Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò của phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt quy hoạch, đào tạo, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ; thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong Chỉ thị 07 của Thành ủy “về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ”. Trước mắt, phải làm tốt nhân sự đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị: “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy”.
TAG: