Phiếu lý lịch tư pháp có quy định thời hạn sử dụng?

Chia sẻ Zalo

Tôi đang làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) để hoàn thiện hồ sơ xin việc. Xin hỏi pháp luật có quy định thời hạn sử dụng của Phiếu LLTP hay không?

Nguyễn Văn Mạnh, quận Hà Đông, Hà Nội
Trả lời
Luật LLTP và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật không quy định thời hạn sử dụng của Phiếu LLTP. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời gian có giá trị sử dụng của Phiếu LLTP được quy định khác nhau tại một số các văn bản pháp luật khác.
Cụ thể, tại điểm d khoản 1 các điều 20, 24 và 28 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định trong thành phần hồ sơ xin nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam phải có Phiếu LLTP và phiếu này được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
Điều 5 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 cũng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ. Trong đó, quy định: Phiếu LLTP của người nhận con nuôi trong nước… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Phiếu LLTP của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Phiếu LLTP của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang
Giám đốc Công ty Luật Hồng Quang, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn