Quận Cầu Giấy: Thêm 12 cơ sở kinh doanh được gắn biển nhận diện ATTP

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 8/12, quận Cầu Giấy tổ chức gắn biển nhận diện cơ sở kinh doanh ATTP cho 12 hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xa. Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025”.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025”, ngày  15/3/2022, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai Đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn quận năm 2022.

Một trong 12 cơ sở kinh doanh tại chợ Đồng Xa được gắn biển nhận diện ATTP trong sáng ngày 8/12.
Một trong 12 cơ sở kinh doanh tại chợ Đồng Xa được gắn biển nhận diện ATTP trong sáng ngày 8/12.

Theo đó, Phòng  Kinh tế quận Cầu Giấy đã có văn bản hướng dẫn việc triển khai Đề án (theo Hướng dẫn số 2709/SCT-HD ngày 27/6/2022 của Sở Công Thương) tới các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn quận, trong đó có Chợ Đồng Xa thuộc Ban Quản lý chợ quận Cầu Giấy.

Sau khi tiến hành các bước khảo sát, điều tra, thống kê danh sách hộ sản xuất kinh doanh tại chợ Đồng Xa, Phòng Kinh tế và Ban Quản lý chợ quận Cầu Giấy đã chọn được 12 hộ kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí của đề án ATTP trong chợ để cấp Biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ.

12 cơ sở kinh doanh được cấp biển nhận diện ATTP trong ngày 8/12/2022 gồm: Hộ kinh doanh quầy hàng thực phẩm Sinh Nội; Quầy số 22 và 24 nhà A chợ Đồng Xa;. Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hà; Kiot số 33 nhà A chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nội; Quầy số 35 nhà A chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy, Quầy số 42 nhà A chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thương; Quầy số 77, nhà A chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Đỗ Thị Tươi; Ki ốt số 1 chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Lê Thị Thảo; Quầy số 68, nhà B chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc; Quầy số 72, nhà B chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Đặng Thị Kim Dung; quầy số 66 nhà B chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Phạm Thị Hà; Quầy số 65 nhà B chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Nguyễn Hiền Tuyên; Quầy số 2 nhà B chợ Đồng Xa; Hộ kinh doanh Khúc Thị Nhặt; Quầy số 1 nhà B chợ Đồng Xa

Lãnh đạo Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định pháp luật, quy định nêu tại đề án và những quy định khác có liên quan trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ.

Cam kết kinh doanh thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm chất lượng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc sổ sách ghi chép nhật ký hoạt động mua bán. Từ đó, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của đề án.

Đề nghị các hộ kinh doanh chấp hành thực hiện theo phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng, nội quy chợ được duyệt; bố trí người lao động định kỳ khám sức khỏe; tập huấn/xác nhận kiến thức ATTP; thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết bảo đảm ATTP; tham gia các chương trình hỗ trợ do TP tổ chức nhằm hoàn thiện, đáp ứng điều kiện quy định tại đề án...