Quận Đống Đa chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở quận Đống Đa về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Việc triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của quận.

Lãnh đạo quận Đống Đa đối thoại định kỳ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận.
Lãnh đạo quận Đống Đa đối thoại định kỳ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận.

Tạo sự chuyển biến rõ trong nhận thức cán bộ, đảng viên

Chánh Văn phòng Quận uỷ Đống Đa Trần Hoàng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy được các cấp ủy từ quận đến cơ sở triển khai bài bản, có chiều sâu và tạo được sự chuyển biến rõ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trên toàn quận.

Trong đó, về thực hiện Nghị quyết số 15, Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch với các giải pháp cụ thể để thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận được triển khai thực hiện toàn diện. Từ năm 2016 đến nay, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm 2020, 2021. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có 100% đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại Hoàn thành và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã đẩy mạnh việc tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm có hơn 23.000 đảng viên được đánh giá với tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 83%.

 

Từ 2017 đến nay, trên địa bàn quận có 10 vụ việc khiếu kiện phức tạp phải giải quyết theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Đến nay 3 vụ đã giải quyết xong và đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Để kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng về ANTT trên địa bàn quận, thời gian qua, khi phát sinh các vụ việc khiếu kiện không đúng nơi quy định, Công an Quận đã trực tiếp phân công lực lượng đủ mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền cơ sở tiến hành vận động, tuyên truyền hoặc triển khai giải tán tập trung đông người trái quy định…

Phó Trưởng Công an quận Đống Đa Nguyễn Đức Long

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức 16 cuộc phản biện xã hội, 345 cuộc giám sát trực tiếp và 131 cuộc phản biện xã hội, 1.582 cuộc giám sát thực tế ở cấp phường. Đồng thời đã kiểm tra 105 đơn vị, giám sát 17 đơn vị.

Người dân nêu ý kiến tại các cuộc đối thoại do quận Đống Đa tổ chức.
Người dân nêu ý kiến tại các cuộc đối thoại do quận Đống Đa tổ chức.

Về thực hiện Chỉ thị số 15, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC luôn được quận tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Trong 6 năm đã tiếp 7.677 lượt công dân; giải quyết 4.473 đơn; còn 49/49 vụ đang trong thời hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết trung bình hàng năm đạt trên 86%. Từ năm 2017 - 2020, tổng số vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp phải giải quyết theo Chỉ thị số 15 và Nghị quyết 15 của Thành uỷ trên địa bàn quận 10 vụ. Trong đó, có 4 vụ việc thuộc thẩm quyền TP, 6 vụ thuộc thẩm quyền quận. Đến nay, quận đã giải quyết 2 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi và 2 vụ việc thuộc thẩm diện Ban chỉ đạo quận theo dõi…

Kịp thời phát hiện, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở

Theo Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ, nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy, trong thời gian tới, quận Đống Đa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 nhằm nâng cao nhận thức, hành động và tạo sự đồng thuận, thống nhất của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ thông qua việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá chất lượng TCCSĐ, đánh giá cán bộ.

 

Trong 5 năm qua, UBND phường Láng Thượng đã tiếp nhận 39 đơn và đã giải quyết dứt điểm 100%, không còn đơn thư tồn đọng. UBND phường đã thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hoà giải nên việc giải quyết các vụ việc kiến nghị đạt hiệu quả cao; giảm thiểu vụ việc bức xúc, hạn chế được việc KNTC phải giải quyết qua nhiều cấp. Thực tế cho thấy có một số vụ việc đơn thư kéo dài nhưng thông qua việc kiên trì vận động, giải thích, đối thoại công dân đã hiểu và tự nguyện chấp hành các quy định của pháp luật...

Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Phạm Thị Hồng Hải

Ngoài ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp. Thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá tình hình tổ chức đảng, kịp thời đưa vào danh sách theo dõi các tổ chức đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, cần củng cố.

Lãnh đạo TP trao Giấy khen cho các tập thể quận Đống Đa có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.
Lãnh đạo TP trao Giấy khen cho các tập thể quận Đống Đa có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC của công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp diện Ban Chỉ đạo Quận ủy theo dõi và phối hợp với TP giải quyết các vụ việc Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự…

 

Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15, 5 năm qua Đảng bộ phường Trung Tự luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Có được kết quả nêu trên, Đảng ủy Trung Tự rút ra một số kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết 15 như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân…

Bí thư Đảng ủy phường Trung Tự Nguyễn Mạnh Thắng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần