Quận Hà Đông quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Bích Hời
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 23/12, quận Hà Đông đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết Luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ chủ chốt của Quận.

 Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày quan điểm của Đảng ta trong việc tăng cường, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh trang của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả quá trình hội nhập quốc tế…

Báo cáo viên cũng nhấn mạnh đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: Lý tưởng trung thành với tổ quốc, hết sức phụng sự tổ quốc và Nhân dân; Biết yêu thương con người và tự mình phải rèn được mình thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư… Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đối với mỗi người phải được thực hiện một cách tự giác thường xuyên; đối với các cấp ủy phải đưa vào nghị quyết sinh hoạt thường xuyên tại Chi, Đảng bộ theo phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau và học đi đôi với làm, và được thực hiện sâu, rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức sinh động.

Cũng tại hội nghị, quận Hà Đông đã triển khai những nội dung của Nghị quyết và chương trình toàn khóa đến cán bộ chủ chốt của quận. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở đều phải tổ chức hội nghị triển khai, kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của BCH Trung ương Đảng đến cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận và báo cáo về quận ủy trước ngày 8/1/2017.