Quảng Nam xử lý việc rao bán sản phẩm 3 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản (BĐS) một số dự án chưa đủ điều kiện giao dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký công văn yêu cầu kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm BĐS một số dự án trên địa bàn chưa đủ điều kiện giao dịch.
Theo nội dung công văn, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm BĐS các dự án Khu dân cư Đông Bắc TP Hội An (giai đoạn 2), Khu phố chợ Chiên Đàn, Khu dân cư phố chợ Trường Xuân.
Tuy nhiên, các dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam. 
Vì thế, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An kiểm tra thông tin về tình trạng giao dịch, rao bán sản phẩm BĐS đối với các dự án nêu trên.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, TP và các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết. Trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.
“Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh” - công văn nhấn mạnh.
Ngoài ra, yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra thông tin, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các dự án đầu tư BĐS trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.