Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Xác định rõ quan điểm phát triển, trong nhiệm kỳ đến, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng theo mục tiêu tổng quát của 5 năm đến. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Những tiền đề quan trọng
Nhiệm kỳ qua (2015- 2020), dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Biến đổi khí hậu gia tăng; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và giá dầu giảm sâu so với đầu nhiệm kỳ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo quân và Nhân dân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá; 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả khả quan. Số liệu ước tính, đã thực hiện đạt 19/25 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt), 6 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết.
 Phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt kết quả khá ấn tượng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế.
Trong đó, đáng chú ý là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước đạt 55.579 tỷ đồng. GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 4,83%/năm; nếu không tính sản phẩm lọc dầu thì tăng bình quân 8,5%/năm. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,21 lần so với năm 2015.
Đặc biệt, 5 năm qua, nhiệm vụ đột phá phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt kết quả khá ấn tượng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 584.106 tỷ đồng, chiếm 70% tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh (829.150,12 tỷ đồng). Tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng lao động chiếm 32%. Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển, thu hút được nhiều dự án, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động.
Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá. Trong 5 năm, có khoảng 1.240 dự án, công trình được đầu tư, xây dựng. Một số dự án lớn đề ra trong Nghị quyết XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đến nay cơ bản đã hoàn thành như: cầu Cổ Lũy, cầu Thạch Bích, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - Khu công nghiệp VSIP), cảng Bến Đình và một số công trình y tế được đầu tư, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, 98,3% đường tỉnh, 77,2% đường huyện, 68,2% đường xã, 41,6% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa; 100% xã phủ lưới điện quốc gia.
 Công trình cầu Cổ Lũy sắp được khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020- 2025.
Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện; công tác xúc tiến đầu tư có đổi mới, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư; các thành phần kinh tế được thúc đẩy phát triển. Đã thu hút hơn 780 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 320.401 tỷ đồng (13,35 tỷ USD) và 64 dự án đầu tư FDI tổng vốn đăng ký 1,954 tỷ USD; trong đó, có một số dự án đã đi vào hoạt động như Thép Hòa Phát, Doosan Vina, các dự án trong Khu công nghiệp VSIP, góp phần hình thành các sản phẩm mới, tăng quy mô nền kinh tế cũng như giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
Năm sau phải phát triển cao hơn năm trước
Với mong muốn đổi mới, khát vọng vươn lên, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi xác định năm sau phải phát triển cao hơn năm trước, so sánh mức độ phát triển của tỉnh với các tỉnh lân cận và vùng miền Trung.
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết: "Xác định rõ quan điểm phát triển, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng theo mục tiêu tổng quát của 5 năm đến. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước".
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để làm được điều này, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải chung sức, đồng lòng vượt lên chính mình, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để tạo sức bật phát triển mới trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là lực lượng phát triển chủ yếu.
Để hoàn thành được mục tiêu nêu trên, cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển mọi mặt của tỉnh, Quảng Ngãi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội xoay quanh 4 mục tiêu chủ yếu; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng kinh tế.
Trong đó, đối với mục tiêu chủ yếu, phải phát triển kinh tế đi đôi với bền vững môi trường, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gắn với bền vững môi trường; giảm phụ thuộc sự tăng trưởng kinh tế vào sản phẩm lọc hóa dầu; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp và đẩy mạnh hội nhập; giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp; tăng tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ; nâng mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của cả nước; hình thành và phát triển các cụm ngành hợp lý, có lợi thế; đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh kinh tế biển đảo….
Về các đột phá, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển.
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong chuyến đi kiểm tra một công trình trọng điểm của tỉnh.
Quan điểm về phát triển công nghiệp trong thời gian đến của Quảng Ngãi là phải tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ngoài dầu. Vì vậy, cần tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại KKT Dung Quất...
Bên cạnh đó, rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách, xem xét đổi mới tư duy, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, cải tổ mạnh mẽ mô hình hoạt động của KKT Dung Quất; dành đầy đủ nguồn lực để phát triển KKT Dung Quất trở thành một trung tâm công nghiệp, thành phố công nghiệp của miền Trung. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thu hút khoảng 1,0 - 1,5 tỷ USD; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 77.000 lao động.
Tỉnh cũng sẽ phân bổ vốn đầu tư công gắn với thu hút đầu tư ngoài ngân sách có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm để tập trung phát triển 3 vùng kinh tế động lực gồm: Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; Khu Kinh tế Dung Quất và vùng lân cận là trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh; Vùng ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Lý Sơn là trọng tâm phát triển về du lịch, dịch vụ.
“Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, đến nay Quảng Ngãi đã và đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để nắm lấy thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung vào năm 2025, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải chung sức, đồng lòng vượt lên chính mình, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để tạo sức bật phát triển mới trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là lực lượng phát triển chủ yếu”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.