Quốc hội yêu cầu môn Lịch sử gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn

Nam Du
Chia sẻ

Kintedothi - Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoa XV đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực GD&ĐT, trong đó có nội dung về môn Lịch sử cấp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh tham gia một tiết Lịch sử ngoại khóa (Ảnh: Nam Du)
Học sinh tham gia một tiết Lịch sử ngoại khóa (Ảnh: Nam Du)

Sau 19 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3.

Đối với lĩnh vực GD&ĐT, Nghị quyết Quốc hội yêu cầu: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử.

“Nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh”- Nghị quyết nêu rõ.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.