Quy định mức thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2011

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1783/QĐ-TTg quy định về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011.

Theo quyết định vừa được ban hành, kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2011 sẽ được thưởng 200 triệu đồng cho tác giả hoặc đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tác giả hoặc đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011 sẽ được thưởng 120 triệu đồng./.

Kinh tế đô thị cuối tuần