Sở hữu chung nhà, giải quyết thế nào khi mâu thuẫn?

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đây, tôi và một người bạn góp tiền mua một ngôi nhà 3 tầng. Chúng tôi thỏa thuận mỗi người được quyền sở hữu một nửa ngôi nhà (mỗi tầng sở hữu một nửa).

Trong quá trình chung sống, chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn nên tôi muốn xây tường ngăn cách hoặc bán ngôi nhà này nhưng bạn lại không đồng ý. Vậy tôi phải làm thế nào?
Hoàng Văn Mạnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trả lời:
Hai bạn mua chung ngôi nhà này thì đây là tài sản chung của hai người. Việc định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận của cả hai. Nay bạn muốn bán căn hộ đó thì phải bàn bạc, thỏa thuận với bạn của mình. Bạn cũng có thể xem lại thỏa thuận của hai người trước khi mua căn hộ này theo hướng xử lý tài sản sau khi mua. Nếu không có thỏa thuận, bạn có thể tham khảo Điều 219 Bộ luật Dân sự để chia tài sản thuộc sở hữu chung. Cụ thể:
1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Trong trường hợp các bạn không thỏa thuận được, bạn có quyền làm đơn khởi kiện đến TAND quận/huyện nơi có ngôi nhà đó để yêu cầu giải quyết, bảo đảm quyền lợi của mình.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư Hà Nội