Sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Thanh Hải Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Thanh Hải
Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý các đại biểu cần tập trung nghiên cứu những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; dự báo tình hình, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016.

Về nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, Trung ương yêu cầu cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu giới thiệu, lựa chọn, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, đạt tỷ lệ đại biểu chuyên trách theo luật định và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu.

Về kết quả đại hội XVI của Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định Đại hội đã thành công trên tất cả các phương diện. 

Đại hội được tiến hành từ ngày 31/10-3/11/2015, tham dự Đại hội có 495 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Đại hội đã bầu một lần đủ Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI với 74 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy với 16 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI với 14 đồng chí; bầu 61 đại biểu chính thức dự Đại hội XII của Đảng. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI cũng đã bầu 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Đại hội cũng thông qua Nghị quyết, xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và thông qua 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI) và kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội cấp mình, xây dựng các chương trình, đề án có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết thắng lợi ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 bám sát tinh thần các nghị quyết đã đề ra.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng – Ban Tuyên giáo T.Ư quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.