Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đơn vị giáo dục yêu cầu trình hộ khẩu giấy

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi trưởng các phòng, đơn vị, trường học trên địa bàn TP về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Các đơn vị không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 
Các đơn vị không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn Luật Cư trú cũng như các văn bản của cấp trên, Sở GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ  tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công).

Các cơ  quan, đơn vị đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện  khai thác, sử dụng thông tin về dân cư không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân… khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. 

Các cơ sở giáo dục trực thuộc, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin  giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu  quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc  gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip và các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, giáo  viên, nhân viên quy định của Chính phủ và việc thực hiện các quy định liên quan. 

Các cơ sở công khai địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; số điện  thoại của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ; Văn phòng  UBND TP Hà Nội; Sở GD&ĐT Hà Nội và “phản ánh kiến nghị TP Hà Nội” qua zalo tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết theo quy định. 

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. 

Bạn đọc xem văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội  TẠI ĐÂY