Tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 25/10, Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo - Ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng đoàn MTTQ TP.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị MTTQ TP cần bám sát 3 nội dung yêu cầu của Nghị quyết TƯ 4. Trong đó, cần đánh giá đúng thực chất tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trong khối mặt trận từ TP tới cơ sở, và cán bộ đảng viên thuộc các tổ chức, đoàn thể thành viên MTTQ. Đồng thời nắm bắt dư luận xã hội việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 trong các tầng lớp nhân dân để qua đó, thực hiện vai trò định hướng của mình… Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng, đoàn thể thực thi nhiệm vụ; mối quan hệ với các tổ chức xã hội là thành viên của mặt trận, trong đó cần nêu bật vai trò của MTTQ trong việc tham gia quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành.

Theo đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, đây là nội dung hết sức quan trọng, bởi các chức danh lãnh đạo từ Thành phố đến cơ sở khi tham gia các cơ quan dân cử, như Quốc hội, HĐND đều thông qua bước hiệp thương của MTTQ để dân bầu chọn. Lưu ý, Đảng đoàn MTTQ cần đánh giá rõ mối quan hệ giữa Ban công tác mặt trận với chính quyền, đoàn thể thành viên mặt trận ở cơ sở, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục thực hiện tốt hơn. Thời gian kiểm điểm không hạn chế, bảo đảm chất lượng, để sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân Đảng đoàn UBMTTQ TP có thể chọn những việc cần làm ngay, tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần