Thanh Xuân phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/3, Quận ủy Thanh Xuân đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận.

Quận ủy Thanh Xuân phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quận ủy Thanh Xuân phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dự lễ phát động có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Đạo tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Phát động cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, Cuộc thi diễn ra từ ngày 3/3 đến 15/4/2023 với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, Cuộc thi diễn ra từ ngày 3/3 đến 15/4/2023 với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, Cuộc thi diễn ra từ ngày 3/3 đến 15/4/2023 với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận

Đối tượng dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Thanh Xuân có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Trong đó, khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận; đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 quận; cộng tác viên dư luận xã hội quận; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang… Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Để cuộc thi đạt chất lượng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 của quận và kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền sâu rộng để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.  

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên địa bàn quận Thanh Xuân đã huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó, góp phần hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu để phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị tuyên truyền bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Vì thế, việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận Thanh Xuân” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội phát động. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ T.Ư đến cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) Trương Quốc Khánh phát biểu hưởng ứng
Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) Trương Quốc Khánh phát biểu hưởng ứng

Phát biểu hưởng ứng, Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) Trương Quốc Khánh tin tưởng, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận Thanh Xuân sẽ được phát triển cao cả về chất lượng và hiệu quả, khuyến khích được sự tham gia đông đảo, chất lượng hơn nữa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các đơn vị trên địa bàn quận.

“Đảng ủy phường Thượng Đình sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyền truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Thượng Đình để tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đóng góp vào thành công chung của cuộc thi cấp quận và Thành phố” - Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình Trương Quốc Khánh chia sẻ.