Thi hành kỷ luật 117 tổ chức Đảng và trên 5.470 đảng viên trong năm 2018

Nguyễn Vũ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 7/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong năm qua, UBKT các cấp trong khu vực đã kiểm tra trên 16.000 tổ chức Đảng, 31.300 đảng viên; giám sát hơn 11.800 tổ chức Đảng, 20.800 đảng viên; thi hành kỷ luật 117 tổ chức Đảng, hơn 5.470 đảng viên. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường, UBKT các cấp trong khu vực đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.448 tổ chức Đảng, hơn 4.260 đảng viên (tăng 11% so với năm 2017). Việc thi hành kỷ luật được đánh giá cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời…

Năm 2019, UBKT của 12 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tế tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực…

Biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các Tỉnh, Thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã đạt được trong năm qua, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Tô Quang Thu cũng yêu cầu UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những nơi, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ tại cơ sở…