DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

17-09-2014 11:01
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau: Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là bên đi vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (gọi chung là Bên đi vay); Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vay nước ngoài của Bên đi vay.

Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện đăng ký với NHNN bao gồm: Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn; Khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm; Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về thời hạn khoản vay để xác định nghĩa vụ đăng ký; Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; Thỏa thuận vay nước ngoài để thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài; Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; Xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; Chế độ báo cáo thống kê đối với ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bên đi vay…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN và Chương I, Mục I Chương IV Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
TAG: