Thực hiện 6 nhóm giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Thực hiện 6 nhóm giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Ảnh 1
 
 
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thảo luận và thống nhất để khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm sẽ phải thực hiện đồng bộ theo 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Đó là nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế, quy định; giải pháp về công tác cán bộ (quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015 - 2020, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp...