Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất xây khu đấu giá đất xã Lê Lợi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm triển khai quy hoạch chung huyện Thường Tín đã được phê duyệt, đồng thời tạo quỹ đất sạch với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ. Qua đó, UBND huyện Thường Tín triển khai thu hồi đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất tại xã Lê Lợi, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ngày 22/9/2023, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 1.000m2 đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân của các hộ gia đình theo quy định.

Triển khai dự án theo quy định

Khu đất nông nghiệp xứ đồng Cửa Đình nằm gần khu dân cư thôn Từ Vân và liền kề với các cơ quan hành chính xã Lê Lợi. Do là vùng trũng nên sản xuất không hiệu quả, các hộ gia đình bỏ đất hoang hóa nhiều năm qua, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và ô nhiễm môi trường.

Qua đó, nhằm thực hiện theo Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 “Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Đồng thời, từ năm 2021 - 2023, HĐND TP cũng đã thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP, trong đó có khu đất xứ đồng Cửa Đình.

Việc được HĐND TP chấp thuận dự án khu đấu giá đất xứ đồng Cửa Đình thể hiện tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2022. Cùng với đó, UBND TP ban hành quyết định 5164/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của huyện Thường Tín đến năm 2030.

Để tiếp tục thực hiện các bước chấp thuận dự án theo quy định của pháp luật, HĐND huyện Thường Tín đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 (Phụ lục 145 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi).

Cùng với đó, UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở thôn Từ Vân. Phía Sở TNMT cũng đã xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại văn bản 3411/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/5/2022.

Ngày 8/9/2023, UBND huyện Thường Tín đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình có đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân theo quy định.
Ngày 8/9/2023, UBND huyện Thường Tín đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình có đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân theo quy định.

Để không bị chậm trong việc thực hiện dự án thu hồi 15.125,9m2 đất (9.773,5m2 đất nông nghiệp của 288 hộ gia đình, 5.352,4m2 đất UBND xã quản lý) UBND huyện Thường Tín ban hành các quyết định số 6557 - 6558/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC và thành lập tổ công tác GPMB dự án.

Đồng thời, ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các bước thu hồi đất trong thời gian qua cùng với đó là quá trình tuyên truyền, vận động đã có khoảng 250 hộ gia đình bàn giao mặt bằng và nhận chi trả, bồi thường, hỗ trợ tiền GPMB theo quy định.

Không để lãng phí tài nguyên đất

Theo Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Tấn Phát: Việc thực hiện chủ trương của nhà nước rồi từng bước phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thu hồi đất để triển khai dự án tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên là việc làm chính đáng, phù hợp với quy định. Mặt khác, tạo nguồn thu cho ngân sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, UBND xã Lê Lợi phối hợp với các đơn vị triển khai công tác GPMB theo hướng dẫn. Qua tuyên truyền, vận động đã có khoảng 250 hộ gia đình chấp hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND xã hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, GPMB theo quy định.

Sau nhiều tháng tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại với mong muốn nhận được sự phối hợp trong công tác kiểm đếm, GPMB để bàn giao đất cho nhà thầu thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại thôn Từ Vân nhưng không nhận được sự hợp tác.

Ngày 22/9/2023, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 1.000m2 đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân của các hộ gia đình theo quy định.
Ngày 22/9/2023, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 1.000m2 đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân của các hộ gia đình theo quy định.

Do vậy, UBND xã cùng các phòng ban báo cáo, đề xuất UBND huyện áp dụng biện pháp mạnh triển khai thu hồi đất theo quy định. Qua đó, ngày 8/9/2023, UBND huyện đã ban hành quyết định số 5216/QĐ-UBND thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Để không bị chậm tiến độ thi công dự án, ngày 8/9/2023, UBND huyện cũng đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình có đất nông nghiệp ở xứ đồng Cửa Đình, thôn Từ Vân theo quy định.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 21/9/2023, các gia đình còn lại có đất ở xứ đồng Cửa Đình không chấp hành phối hợp với UBND huyện và UBND xã trong công tác GPMB để thực hiện dự án thì ngày 22/9/2023 UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi nốt hơn 1.000m2 đất nông nghiệp của các gia đình theo quy định.