Thường vụ Đảng ủy Công an TW kiểm điểm, phê bình

Chia sẻ

KTĐT - Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng đã diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 29/8-2/9).

 
Thường vụ Đảng ủy Công an TW kiểm điểm, phê bình - Ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Nguồn: báo Công an nhân dân) 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để chuẩn bị Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn các đoàn thể chính trị-xã hội; các vị nguyên lãnh đạo Bộ, tổng cục trưởng, tư lệnh và Câu lạc bộ sỹ quan công an hưu trí đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Trần Đại Quang đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Báo cáo giải trình các vấn đề do Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm; Báo cáo giải trình các ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng và cá nhân; đồng thời, tổ chức xin ý kiến các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; trên cơ sở đó, từng thành viên trong Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ Công an xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân, đảm bảo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ gắn với trách nhiệm từng cá nhân.

Thay mặt Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 4 và các ban đảng Trung ương dự Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khẳng định Hội nghị kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương; công tác chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và kế hoạch đã đề ra.

Các báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát ba vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, kết hợp giải trình ý kiến đóng góp đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ.

Các thành viên trong Ban Thường vụ có mặt đông đủ và đều có ý kiến phát biểu góp ý tham gia đối với tập thể và cá nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an là một tập thể đoàn kết, thống nhất, kiên định; các thành viên trong Ban Thường vụ luôn gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ công an trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua, trách nhiệm của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những vấn đề bất cập về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Công an nhân dân; thực hiện quy định chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân; xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về công tác cán bộ.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình công tác, tăng cường tính công khai minh bạch và phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; xây dựng và áp dụng trong toàn lực lượng Công an nhân dân hệ thống tiêu chí, thang điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; cơ chế cấp ủy các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cấp công an.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc của người dân; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, vừa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; kiên quyết chống tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân; tích cực khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng còn tồn đọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XI).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần