Tiến hành tổng điều tra dân số của Trung Quốc

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 1/11, Trung Quốc bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số trên toàn quốc. Nhân viên điều tra đến từng nhà một, lấy thông tin về trình độ học vấn, tiền sử gia đình, tình hình công ăn việc làm và hộ khẩu, nhà cửa…

KTĐT - Ngày 1/11, Trung Quốc bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số trên toàn quốc. Nhân viên điều tra đến từng nhà một, lấy thông tin về trình độ học vấn, tiền sử gia đình, tình hình công ăn việc làm và hộ khẩu, nhà cửa…
 
6 triệu người tham gia  điều tra trên khắp đất nước đông dân nhất thế giới này. 

Ngày 1/11, Trung Quốc bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số trên toàn quốc. Nhân viên điều tra đến từng nhà một, lấy thông tin về trình độ học vấn, tiền sử gia đình, tình hình công ăn việc làm và hộ khẩu, nhà cửa…

Cuộc tổng điều tra dân số năm 2000 xác định dân số Trung Quốc là 1,295 tỷ người nhưng chưa thống kê hết số lao động xa nhà mới sống tại đô thị chưa được 6 tháng. 10 năm trở lại đây, dân số có sự biến đổi lớn do hàng chục triệu lao động xa quê đã đổ về các đô thị tìm việc làm.

Đây là cuộc tổng điều tra dân số thứ 6 tại Trung Quốc nhưng là lần đầu tiên, chính quyền kiểm kê tất cả dân cư ở mọi nơi sinh sống chứ không chỉ dựa theo sổ hộ khẩu thường trú, và kiểm kê cả người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc nhằm xác định rõ số dân thực sự ở các thành phố lớn.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần