DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

23-05-2014 17:09
Kinhtedothi - Chiều 23/5, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.
Theo đánh giá, việc thực hiện QCDC đã có những tác động tích cực đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối; giảm bớt những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu với dân. Đặc biệt, phương pháp quản lý hành chính đã chuyển sang dân chủ, công khai, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Cũng thông qua việc thực hiện QCDC đã xác định rõ hơn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hạn chế những biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, tăng cường hoạt động phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội…
Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối cũng thực hiện nghiêm túc những nội dung trong Nghị định 71/1998/NĐ-CP, trọng tâm là công khai 7 việc cán bộ, công chức biết; 8 việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến và 5 việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra; gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh CCHC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân đảm bảo đúng quy định. Từ năm 2008 đến nay, các cơ quan trong Khối đã tiếp nhận 885 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 354 đơn thư, chuyển 501 đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết, qua đó đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan TP tiếp tục xác định thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….
TAG: