TP Hồ Chí Minh: Giảm thủ tục, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Nội vụ trong năm 2018 tập trung tham mưu việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính TP; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn gắn với đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ tốt hơn các nhu cầu của tổ chức, DN và người dân trên địa bàn TP.

  Cải cách giảm thủ tục hành chính để ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu (ảnh minh họa)
Đối với công tác cải cách hành chính, UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ cần tập trung theo từng lĩnh vực, gắn với công tác ủy quyền mạnh mẽ, triệt để nhằm tạo sự chủ động giải quyết nhanh từ các cấp cơ sở, giảm các khâu trung gian, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động công vụ; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính phủ điện tử có hiệu quả thực chất. UBND TP cũng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cần được tập trung, bám sát yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, vừa nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, vừa là một trong những giải pháp hỗ trợ đối với cán bộ, công chức; chú trọng xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế thừa, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.