DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TPBank triển khai dịch vụ mPOS

11-11-2014 17:31
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8321/NHNN-TT cho phép Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai dịch vụ mPOS và thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử.
Theo đó, NHNN chấp thuận cho TPBank triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thông qua thiết bị kết nối với điện thoại di động (mPOS) và được thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ dưới dạng chứng từ điện tử (hóa đơn thanh toán điện tử) để giao nhận với khách hàng khi triển khai cung ứng dịch vụ mPOS.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, mẫu hóa đơn thanh toán điện tử phải đảm bảo có đủ các yếu tố như hóa đơn thanh toán bằng giấy trong giao dịch qua POS hiện nay, đảm bảo đúng quy định về chế độ chứng từ kế toán ngân hàng, về giao dịch điện tử.

Việc gửi hóa đơn thanh toán điện tử cho chủ thẻ qua địa chỉ thư điện tử hoặc/và số điện thoại di động của chủ thẻ phải đảm bảo có sự chấp thuận của chủ thẻ, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Thực hiện tạo lập, pháp hành, sử dụng và lưu trữ hóa đơn thanh toán điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng từ điện tử và có trách nhiệm in ra giấy hoặc xuất trình hóa đơn thanh toán điện tử để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu giao dịch hoặc theo yêu cầu quản lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử là 1 năm kể từ ngày được NHNN chấp thuận.

Trong quá trình triển khai dịch vụ mPOS và thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử, TPBank phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng. Triển khai và thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình bảo đảm an toàn thông tin khách hàng, hệ thống kỹ thuật thông suốt; thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro và xử lý rủi ro nếu có phát sinh và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành; quy định cụ thể, rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình giao dịch qua mPOS. 

Hướng dẫn kỹ cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ, có trách nhiệm giải quyết kịp thời thắc mắc, giải quyết khiếu nại theo các quy định hiện hành về thanh toán thẻ; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai cung ứng dịch vụ mPOS.

Trong thời gian thí điểm, định kỳ hàng quý, TPBank có trách nhiệm báo cáo NHNN (qua Vụ Thanh toán) về tình hình triển khai dịch vụ mPOS trước ngày 10 tháng đầu quý tiếp theo kỳ báo cáo.
TAG: