Trà Vinh: Kết luận thanh tra y tế không có nội dung liên quan Việt Á

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh “về việc thanh tra quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19”, không có nội dung kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra (KLTT), từ ngày 28/1/2022 đến 7/4/2022, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP và đơn vị trực thuộc; Kiểm tra 19 gói thầu mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19, với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt hơn 53,6 tỷ đồng.

Trước đó, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Y tế Trà Vinh mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á trong 2 đợt, với tổng cộng chi phí hơn 32 tỷ đồng. Đợt đầu, mua 11.520 kit test với giá 470.000 đồng/kit, mua kèm vật tư với tổng số tiền 10 tỷ đồng; đợt sau chi hơn 22 tỷ đồng mua 43.200 kit, giá 367.500 đồng/kit.

Về lý do không kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á, ông Trần Văn Ba - Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho hay, khi phê duyệt kế hoạch thanh tra thì có nội dung này, nhưng khi Bộ Công an vào làm việc đối với các gói thầu liên quan Công ty Việt Á thì tỉnh bỏ nội dung này ra để Bộ Công an làm, Thanh tra tỉnh cũng có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

Theo KLTT, qua kiểm tra 19 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chủ đầu tư còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác lập dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng.

Phòng Y tế các huyện: Duyên Hải, Châu Thành và Càng Long được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số gói thầu mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã để xảy ra thiếu sót trong việc lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong công tác quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị, Sở Y tế còn hạn chế trong việc lập sổ sách, theo dõi, quản lý, phân phối và tiếp nhận các loại trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc thực hiện KLTT theo quy định. Chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, TP kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra.

Ban lãnh đạo Sở Y tế (giai đoạn 1/1/2020 đến nay) họp rút kinh nghiệm do trong lãnh đạo, quản lý và điều hành Sở Y tế còn xảy ra hạn chế, sai sót như kết quả thanh tra đã nêu. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định trong công tác mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, công tác mua sắm nói chung.

Thực hiện tốt các nội dung kiến nghị xử lý theo KLTT đúng quy định, trong đó, tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm đối với các nội dung còn hạn chế, thiếu sót như kết quả thanh tra đã nêu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành chấn chỉnh, khắc phục.

Tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý, có liên quan đến sai sót qua thanh tra, gồm: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh; bộ phận phụ trách mua sắm, xuất nhập kho, quản lý và phân phối thiết bị, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-l9, do chưa thực hiện hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đã để xảy ra sai sót.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tiến hành tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo và bộ phận kế toán các đơn vị trực thuộc có liên quan đến các thiếu sót phát hiện qua công tác thanh tra, do chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, kiểm soát chứng từ chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính, kế toán, còn để xảy ra các thiếu sót và các trường hợp chi thừa, chi trùng, chi vượt định mức theo chế độ quy định…

Chủ tịch UBND các huyện: Duyên Hải, Châu Thành và Càng Long chỉ đạo Trưởng phòng Y tế huyện nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các gói thầu mua sắm, còn để xảy ra thiếu sót như kết quả thanh tra đã nêu.

Chủ tịch UBND các huyện: Trà Cú, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành và TP Trà Vinh có trách nhiệm thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, tổng số tiền hơn 68 triệu đồng như KLTT đã nêu...

Hiện, UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Đảng ủy Sở Y tế và một số cá nhân thuộc Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh. Công an tỉnh Trà Vinh cũng đang điều tra các gói thầu mua sắm giữa địa phương này và Công ty Việt Á.