Từ ngày 1/2/2022, người lao động thời vụ, gia công được làm thêm 40 giờ/tháng

Trần Oanh
Chia sẻ

Kinhtedothi – Số giờ làm thêm của người lao động thời vụ, gia công tăng lên 40 giờ/tháng; tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần tăng thành 72 giờ/tuần.

Bộ LĐTB&XH đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 và thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015.

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định người lao động thời vụ, gia công được làm thêm 40 giờ/tháng.
Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định người lao động thời vụ, gia công được làm thêm 40 giờ/tháng.

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH đã cho phép tăng giờ làm thêm đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Cụ thể, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ; tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ. Và, tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.

Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác.

Đồng thời, người sử dụng lao động căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm chủ động quyết định áp dụng chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc áp dụng chế độ thời gian làm việc quy định tại Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH.

Khi người sử dụng lao động thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH thì phải lập và điều chỉnh kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm và có tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Người sử dụng lao động thông báo kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi DN, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân để người lao động được biết, trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày; thỏa thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cũng như, trả lương cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật lao động về tiền lương.