UNGA-75: Không hoàn hảo vẫn cần thiết

Bắc Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch bệnh Covid-19 đã buộc Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, lẫn phiên họp Đại hội đồng thường niên năm nay theo phương thức trực tuyến, thay vì trực tiếp như thông lệ và truyền thống trong 2/3 thế kỷ qua. Chỉ riêng thực tế ấy thôi cũng đã cho thấy LHQ sau 75 năm đã thay đổi và còn phải tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

Cho đến nay, LHQ luôn kiên định sứ mệnh lịch sử của mình và đã có rất nhiều đón góp rất quan trọng cho nhân loại. LHQ luôn đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và tương lai phát triển của nhân loại, luôn hiện thân cho sự hợp tác giữa tất cả các nước và các đối tác trên thế giới dựa trên nền tảng chung là luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Có thể nói nếu không có LHQ thì thế giới không thể có được hoà bình nói chung và nhân loại không thể có được sự phát triển trên mọi phương diện.
Ngay trong ý tưởng hình thành và từ khi ra đời, LHQ đã không là một tổ chức hoàn hảo của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bối cảnh lịch sử khi ra đời đã khiến cho LHQ không thể hoàn hảo và trong 75 năm qua LHQ cũng đã có tự cải tổ và thay đổi để thích ứng những biến đổi trên thế giới nhưng hiện tại vẫn chưa trở thành được một tổ chức hoàn hảo chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Dù vậy, LHQ vẫn rất cần thiết đối với nhân loại hiện tại cũng như trong tương lai. Hoà bình thế giới vẫn cần phải được đảm bảo. Các cuộc xung đột vẫn cần phải được giải quyết. Phát triển kinh tế xã hội ở mọi nơi vẫn cần phải được tăng cường. Các vấn đề toàn cầu vẫn là thách thức và đe doạ lớn đối với nhân loại. Hiện tại, LHQ gặp nhiều khó khăn và phức tạp do khách quan nhưng cũng còn bởi quan điểm chính sách của một số thành viên. LHQ càng cần được tăng cường thực lực, càng cần phải được cải tổ và phải được phát huy vai trò và ảnh hưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần