VPTW Đảng tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết 4

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các lãnh đạo Văn phòng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương chủ trì Hội nghị. Ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng nhóm công tác của Trung ương đã dự.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Vượng đã nêu tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành, Văn phòng Trung ương đã tổ chức quán triệt nội dung quan trọng của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của các nguyên là lãnh đạo Văn phòng Trung ương đối với tập thể và cá nhân các lãnh đạo Văn phòng Trung ương. Đã có trên 120 lượt ý kiến đóng góp với tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung
ương bám sát yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Trung ương, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và các lãnh đạo Văn phòng Trung ương nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương vững mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các lãnh đạo Văn phòng Trung ương tiếp thu kết quả, những bài học, kinh nghiệm quý qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các Tỉnh ủy, Thành ủy, vận dụng vào kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, trung thực, chân thành, cầu thị và xây dựng. Qua kiểm điểm có kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác, xây dựng tập thể lãnh đạo thực sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương vững mạnh.

Hội nghị làm việc đến ngày 31/10./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần