Xác định rõ các địa chỉ yếu kém để khắc phục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 25/10, đến dự Hội nghị kiểm điểm từ phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu đơn vị phải đặt ra những vấn đề mang tính cấp bách để tập trung làm rõ. Theo đó, cần đi sâu phân tích, đánh giá về những tồn tại, yếu kém của tập thể và cá nhân trong cấp ủy.

Xác định rõ các địa chỉ yếu kém để khắc phục - Ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh nhiệm vụ của lãnh đạo Ban Tuyên giáo phải xác định có hay không biểu hiện suy thoái, nếu có thì biểu hiện với những địa chỉ cụ thể thế nào; đã tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn tình trạng ấy?

Phó Bí thư Thành ủy gợi ý trong quá trình triển khai, đơn vị có thể thực hiện kiểm điểm sâu đến các chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, trong đó chú trọng đến công tác tư tưởng, lập trường chính trị và các hạn chế, yếu kém để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

*Ngày 25/10, các quận ủy Hai Bà Trưng và Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ quận ủy; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ tiếp theo tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 (khóa XI).