Xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 24/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị
 
Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nêu rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thảo luận và thống nhất để khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm sẽ phải thực hiện đồng bộ theo 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần