Xây dựng các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với Chương trình mới

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa có Công văn số 4735/BGDĐT-GDĐH gửi các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với 9 nhiệm vụ cơ bản.

Tân sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội
Tân sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Theo đó, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2022- 2023.

Thứ nhất là nâng cao năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để quán triệt, phổ biến, tập huấn kỹ về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để các cơ sở đào tạo nắm rõ những điểm mới và triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Thứ hai là hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực quản trị đại học theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ sở hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc của hội đồng trường và các quy định nội bộ khác của nhà trường; trong đó, quy định rõ  vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa hội đồng trường và ban giám hiệu theo đúng quy định.

Thứ ba là hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023; xác định  phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025. Các cơ sở đào tạo hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành; tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.

Cùng với đó là xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp Chương trình  Giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù  hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Riêng đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên và Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT và đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.  

Thư tư là tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hệ thống quản  lý, trong dạy và học. Các cơ sở xây dựng Kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học phục vụ công tác báo cáo, thống kê, dự báo và các hoạt động quản lý giáo dục đại học.

Thứ năm là tăng cường các điều kiện bảo đảm và quản lý chất lượng; rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng của ngành và chương trình  đào tạo, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo đủ về số lượng, cơ cấu và đúng tiêu chuẩn, phù hợp  với chuẩn chương trình đào tạo và quy mô đào tạo. 

Thứ sáu là tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi  mới sáng tạo; xây dựng định hướng hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia; đẩy  mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và sở hữu trí tuệ trong các cơ sở đào tạo.

Thứ bảy là thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh công tác giải ngân; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho GDĐH, bảo đảm điều  kiện cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với quy mô  đào tạo và yêu cầu thực tiễn theo định hướng phát triển của cơ sở đào tạo. 

Thứ tám là đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển  các chương trình, dự án hợp tác có chất lượng với đối tác nước ngoài, rà soát các chương trình liên kết đào tạo đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Thứ chín là đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đại học; chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới  trong lĩnh vực GDĐH và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc  hội, Chính phủ về chủ trương tự chủ đại học; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên  truyền.

Bạn đọc xem Công văn số 4735/BGDĐT-GDĐH TẠI ĐÂY

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần