Xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối tại huyện Đông Anh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bãi đỗi xe Hải Bối sẽ được xây dựng với quy mô diện tích đất lên tới 14.037 m2, được chia ra làm nhiều khu chức năng. Trong đó, khu vực nhà điều hành chiếm diện tích 117 m2, khu vực nhà rửa xe chiếm 117 m2, khu xử lý kỹ thuật (trạm điện, trạm bơm) chiếm 53 m2, khu hồ nước chiếm 1.311 m2 ... Đặc biệt, khu vực đỗ xe, cây xanh và đường nội bộ là những khu vực chính của dự án chiếm diện tích lớn nhất với tổng diện tích lần lượt là 2.509 m2, 4.393 m2 và 5.502 m2.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Dự án có tổng mức đầu tư 18,017 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà đầu tư chiếm 20%, vay ngân hàng 80%.  Quý III/2015 là gia đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư từ năm 2015-2017.

Tổng công ty Thương mại Hà Nội được giao là chủ đầu tư, có trách nhiệm tập trung triển khai hoàn thành Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Việc triển khai Dự án phải đảm bảo chỉnh trang đô thị, khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật các dự án lân cận và phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về hành lang an toàn đường sắt, đường bộ, đường dẫn lên cầu và hành lang an toàn bảo vệ cầu.

Dự án  xây dựng điểm đỗ xe Hài Bối theo đúng quy hoạch, nhằm giải quyết nhu cầu đỗ, gửi xe cho khu vực, góp phần đảm bảm trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội trên địa bàn khu vực TP Hà Nội.