Xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm văn hóa hàng đầu của cả nước

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 29/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Vũ Ngọc Hoàng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

 
Xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm văn hóa hàng đầu của cả nước - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị.

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, mục tiêu xây dựng văn hóa Thủ đô luôn được chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng theo 3 định hướng lớn gồm: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long ngàn năm văn hiến; Từng bước sáng tạo, xây dựng và hoàn thiện những giá trị thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Mở rộng giao lưu văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Nhiều công trình văn hóa lớn, các di tích được xây dựng, cải tạo, nâng cấp như tượng đài, trung tâm văn hóa, rạp chiếu phim, công viên… Các chương trình giáo dục, thẩm mỹ, nếp sống văn minh hiện đại trong nhân dân Thủ đô ngày càng được phát huy.

Một trong những nội dung được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm là xây dựng con người mới có tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống với phong trào  “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai những phong trào thi đua sôi nổi như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của MTTQ TP,  “Xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại” của Thành đoàn, phong trào “Hai tốt” của Sở GD&ĐT… Những việc làm cụ thể ấy đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

 
Xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm văn hóa hàng đầu của cả nước - Ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5.
 
Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với những kết quả TP Hà Nội đạt được trong sự nghiệp phát triển văn hóa 15 năm qua. Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng vẫn còn không ít hạn chế khi thực hiện Nghị quyết. Đó là nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền có nơi, có lúc chưa đúng tầm bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế; công tác quản lý, các di tích, di sản văn hóa chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển…Nghiêm trọng hơn là sự xuống cấp về văn hóa ứng xử, đạo đức xã hội đang trở thành thách thức lớn.

Đồng tình với ý kiến trên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Vũ Ngọc Hoàng đề nghị khi tiếp tục triển khai Nghị quyết cần coi trọng hơn vấn đề con người, trong đó báo chí, truyền thông phải vào cuộc tốt hơn để quảng bá những giá trị nhân văn, tạo thành sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống.                 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa bảo tồn, phát huy văn hóa Thăng Long với văn hóa các vùng, miền của Thủ đô mở rộng; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là đối với các dịch vụ văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu; tập trung tạo chuyển biến rõ nét về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, đầu tư có chiều sâu cho hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đi đôi với khuyến khích phát triển văn hóa quần chúng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng bằng khen cho 47 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5.

Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 65% tổ dân phố văn hóa; 60% đơn vị văn hóa;  90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; 100% quận, huyện có trung tâm văn hóa; xây dựng một số dự án về bảo tồn làng cổ, di sản văn hóa phi vật thể….