Xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống

Chia sẻ

Kinhtedothi - Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương UBND TP Hà Nội đầu tư xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương UBND TP Hà Nội đầu tư xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống để đảm bảo ổn định lâu dài cho tuyến đê hữu sông Đuống và các công trình giao thông trong khu vực.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất về quy mô và giải pháp kỹ thuật cụ thể của dự án để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, an toàn và hiệu quả. Trước mắt, UBND TP Hà Nội chủ động thực hiện các biện pháp hạn chế sạt lở nhằm đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Về nguồn vốn thực hiện, Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ phần vốn ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện dự án sau khi dự án được thẩm định, thỏa thuận nguồn theo quy định.

Theo UBND TP Hà Nội, khu vực kè Thanh Am và 2 đầu cầu Đuống là khu vực có diễn biến sạt lở hết sức phức tạp, dọc sông có những đoạn thắt hẹp, mở rộng đột ngột, xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún. Thành phố Hà Nội đã phải chỉ đạo xử lý cấp bách một số đoạn sạt lở nguy hiểm uy hiếp an toàn đê điều nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực.

Với mục tiêu ngăn chặn tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn đê điều, bảo vệ người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực, phát huy hiệu quả, khắc phục xử lý triệt để sự cố sạt, trượt, lún bờ sông khu vực thượng và hạ lưu cầu Đuống, đảm bảo an toàn đê điều kết hợp giao thông, việc triển khai xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống là hết sức cần thiết.