Yêu cầu tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) 91 tiếp tục tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Bộ Tài chính cũng yêu cầu trong chương trình, kế hoạch THTK CLP của bộ, ngành, địa phương, TĐ, TCT cần thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực quy định tại Luật THTK, CLP làm cơ sở sơ kết, tổng kết kết quả THTK, CLP. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu quy định rõ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo công tác THTK, CLP của bộ, ngành, địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần