10 giải pháp cho cơ chế một cửa

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đối với nhiều người dân, thủ tục hành chính luôn phức tạp, rườm rà thậm chí là nhiêu khê. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, giảm lòng tin của nhân dân đối với bộ máy hành chính nhà nước.

Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài thì cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Theo ý kiến cá nhân tôi, UBND cấp Quận cũng như cấp Phường cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế “một cửa”. Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính Nhà nước.

Trong những năm gần đây, UBND cấp Quận và UBND cấp Phường cũng đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”. Tuy nhiên, để cơ chế một cửa có thể đạt được hiệu quả cao, đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân, theo tôi, cần thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo địa phương. Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế pháp lí gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. Thứ ba, nên áp dụng tiêu chuẩn quản lí ISO 9001: 2008. Thứ tư, nghiên cứu và xây dựng mô hình một cửa liên thông từ UBND quận đến phường theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thứ năm, đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ sáu, tăng cường sự phối hợp, phân cấp quản lí và ủy quyền. Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Thứ tám, nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Thứ chín, xây dựng cơ sở văn hóa. Cuối cùng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách TTHC cho cán bộ công chức và tổ chức, công dân.