Áp dụng cơ chế một cửa tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/6, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung tại Văn bản...

Kinhtedothi - Ngày 29/6, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung tại Văn bản số 3023/UBND-NC ngày 23/5/2016 của UBND TP về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN trong cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP.​

 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn phát biểu.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Theo Văn bản số 3023/UBND-NC ngày 23/5/2016, mục tiêu đặt ra của UBND TP Hà Nội là tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP. Từ đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị phải triển khai giải quyết các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong phạm vị quản lý, phụ trách, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang Sở và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các đơn vị.

Đặc biệt, việc thành lập bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị để giải quyết TTHC và vị trí của bộ phận này, tùy theo tình hình cụ thể, do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (đối với những đơn vị cấp TP) và thủ trưởng các sở, cơ quan ngang Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với những đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính chủ quản) quyết định, song phải đảm bảo thuận tiện nhất cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Viên chức được bố trí làm việc tại bộ phận một cửa do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định theo quy định về phân cấp quản lý. Diện tích làm việc, bố trí không gian, trang thiết bị của bộ phận này do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định cụ thể nhưng phải đảm bảo không gian làm việc giữa viên chức và cá nhân, tổ chức đến giao dịch, nơi ngồi chờ của cá nhân, tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh: Các DN, đơn vị sự nghiệp công lập cần khẩn trương rà soát lại những dịch vụ, công việc mà mình đang phục vụ người dân, tổ chức để tích cực triển khai theo chỉ đạo của TP. Trong trường hợp những đơn vị nhận thấy không nhất thiết phải áp dụng cơ chế như vậy, cần có báo cáo cụ thể gửi về Sở Nội vụ để Sở xem xét, trình UBND TP.