Bộ Xây dựng ban hành quy định bảo hành nhà ở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Luật Nhà ở quy định bên bán phải có trách nhiệm bảo hành nhà ở trong thời hạn tối đa 60 tháng và tối thiểu 24 tháng.

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Luật Nhà ở quy định bên bán phải có trách nhiệm bảo hành nhà ở trong thời hạn tối đa 60 tháng và tối thiểu 24 tháng.

Nhưng nghị định hướng dẫn luật lại không quy định cụ thể những nội dung nào thuộc diện phải bảo hành. Vì thế, khi có tranh chấp xảy ra các cơ quan chức năng không đủ cơ sở để giải quyết. Để khắc phục, Bộ Xây dựng đã quy định rõ các nội dung phải bảo hành bao gồm: phần kết cấu chính của nhà ở, các thiết bị gắn liền với nhà ở, hệ thống cửa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp gas, đường dây điện. Còn các thiết bị khác như bóng đèn, quạt... sẽ bảo hành theo thời hạn của nhà sản xuất.

Đồng thời, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có điều kiện huy động vốn, hợp tác kinh doanh các đối tác và hỗ trợ về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp, dự thảo quy định cho các doanh nghiệp này được huy động vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở hoặc trực tiếp bán không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án nhà ở. Số lượng nhà ở còn lại phải bán, cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản. Như vậy có nghĩa là 80% nhà ở thuộc các dự án bắt buộc phải bán thông qua các sàn giao dịch.