Bớt bộ máy sẽ giảm được người

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Ngày 29/9, Ban Pháp chế HĐND TP đã làm việc với Sở Nội vụ, giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế (TGBC) của TP.

Với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho TP trong lĩnh vực này, thống kê của Sở Nội vụ cho thấy một cái nhìn tương đối tổng thể về sắp xếp bộ máy và TGBC của TP. Theo đó, Sở đã trình UBND TP thẩm định, báo cáo Thành ủy thông qua việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương. Sau sắp xếp giảm 46 phòng ban so với hiện tại (2,5%), giảm thêm 6 phòng so với quy định của Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và bộ chuyên ngành; giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Sở cũng tham mưu TP chủ trương bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với trưởng, phó phòng sau khi sắp xếp, kết hợp xem xét luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, kết quả sau rà soát, sắp xếp, giảm từ 401 xuống 280 đơn vị (giảm 30,2%). Với các đơn vị trực thuộc quận, huyện, thị xã, Sở đã hoàn thành việc đánh giá thực tiễn, đang tiếp tục tham mưu TP về mô hình Ban chỉ đạo GPMB và các đơn vị sự nghiệp khác… để tinh gọn bộ máy, giảm bớt khâu trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh Chiến Công
Triển khai đề án TGBC, đến nay, Sở Nội vụ đã tham mưu TP giải quyết TGBC theo Nghị định số 108 của Chính phủ được 3 đợt với 151 trường hợp. Trong đó, công chức có 16 trường hợp, viên chức 83 trường hợp, công chức xã 52 trường hợp. Để đẩy mạnh tinh giản, ngoài việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyển đổi sang DN, công ty cổ phần…, Sở đã tham mưu TP cần thiết ban hành cơ chế đặc thù của TP để khuyến khích tự nguyện TGBC. Hiện đang phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành dự thảo, dự kiến báo cáo TP và xin ý kiến các bộ trong tháng 10/2016.
Tuy TP đang rất quyết liệt và bài bản trong triển khai TGBC, nhưng từ thực tế triển khai, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng cho biết: Việc xác định lao động dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gặp khó khăn, do cơ sở xác định là theo Đề án vị trí việc làm, trong khi Đề án này ở các đơn vị sự nghiệp chưa được bộ chuyên ngành hướng dẫn thực hiện. Các trường hợp TGBC theo khoản 1 điều 6 Nghị định số 108 của Chính phủ còn chặt chẽ, tiêu chí theo Đề án vị trí việc làm lại đang trong quá trình xây dựng, chưa khuyến khích đối tượng tự nguyện nghỉ TGBC…, dẫn đến tỷ lệ tinh giản chưa chưa cao.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP quản lý, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang thành công ty cổ phần. Đó là một hướng đi hiệu quả trong việc làm gọn bộ máy biên chế sự nghiệp. “Chúng tôi đang thực hiện Nghị quyết 39 với quyết tâm rất cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa TGBC với cải cách hành chính. Một việc - một đầu mối xuyên suốt và rõ người, rõ việc” - ông Sáng nêu. Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đề nghị, trong TGBC, cùng với việc kiến nghị T.Ư về những vấn đề phát sinh từ thực tế thực hiện Nghị định số 108, Sở nên mạnh dạn kiến nghị tham mưu TP có cơ chế phù hợp với địa phương, để tăng số lượng người tự nguyện nghỉ TGBC.
Trước một số vấn đề qua thực tế từ cơ sở đặt ra như sự chồng chéo trong quản lý và chức năng của một số lĩnh vực như thanh tra xây dựng, GPMB, thú y, y tế..., đoàn giám sát và Sở Nội vụ cùng thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu để tham mưu trình TP phương án tối ưu nhất trên tinh thần gọn đầu mối, hiệu quả trong công việc.