Cải cách hành chính hướng tới thực chất, đồng bộ

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền nhiều thủ tục hành chính (TTHC), đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong báo cáo đánh giá về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa Sở LĐTB&XH. Ảnh: Thanh Hải
Tiếp tục bãi bỏ nhiều thủ tục
Theo đánh giá của TP, với phương châm “lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ” công tác cải cách hành chính 6 tháng qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền được T.Ư và các tổ chức quốc tế đánh giá tốt…

Trong đó, để bảo đảm công tác kiểm soát TTHC được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. TP tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa TTHC, kiểm soát việc công bố TTHC. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2019, TP cũng đã ban hành 8 quyết định công bố, trong đó, có 298 TTHC bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành, 1 TTHC sửa đổi; công bố danh mục 183 TTHC theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 7/8/2017, của Chính phủ.
Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm Bảo trợ xã hội, thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công, chuyển trường phổ thông sang tự chủ... Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, có đề xuất hợp lý đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Một nội dung cũng đáng chú ý nữa mà TP tập trung chỉ đạo các sở, ngành trong 6 tháng đầu năm 2019 là tổ chức xây dựng các đề án, quy trình liên thông TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN; tiết giảm thời gian, chi phí tuân thủ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều nhóm TTHC được đề xuất thực hiện liên thông như: Liên thông TTHC đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng phí - hưởng mai táng phí theo quy định; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội...

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả. Để tổ chức thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ công, TP đã mở rộng và ban hành quy định về việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, DN, hợp tác xã thuộc TP Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất việc triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu

Từ những kết quả đã có, TP xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC sẽ tiếp tục được đẩy mạnh đồng bộ trong 6 tháng tới, để nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính gắn với việc thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”… Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch.

Đi đôi với việc đầu tư hệ thống hợp trực tuyến đến cấp xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, TP cũng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Qua đó, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…