Cải tiến quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một thực tế tại Việt Nam hiện nay, ở các bệnh viện, tình trạng bệnh nhân có bảo hiểm y tế khi đi chữa trị thường bị coi nhẹ.

Một nội dung khá quan trọng phải xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy chế, đề ra phương hướng trong thời gian tới để công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thuận lợi hơn, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành những chính sách, chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế. Theo đó, những tồn tại chính tập trung vào các vấn đề như công tác thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều thủ tục gây phiền hà cho bệnh nhân. Việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là vấn đề gây bức xúc cho nhân dân.

Thủ tục thanh toán khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế còn rườm rà. Bệnh nhân dùng thẻ bảo hiểm thì thường bị gây khó khăn về mặt thời gian, bệnh nhân thường phải chờ rất lâu mới được giải quyết. Nhiều văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm y tế còn chồng chéo và thiếu thống nhất dẫn đến tình trạng tuyến dưới khó triển khai và áp dụng vào thực tế khám chữa bệnh. Việc thanh toán, sử dụng thuốc, dịch vụ y tế cũng là một trong những vấn đề được nhiều bệnh viện nêu ra. Có thể nói hiện nay không ít cơ sở khám chữa bệnh thực sự lúng túng trước việc loại thuốc nào, loại dịch vụ nào sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả. Không ít bệnh viện đã đưa thuốc không trong danh mục thanh toán vào sử dụng cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế  cần ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hồ sơ và niêm yết công khai tại trụ sở để mọi người tự nghiên cứu và thực hiện. Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, học tập, tìm hiểu về Luật BHXH, Luật BHYT, những văn bản hướng dẫn thực hiện của BHXH Việt Nam, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, giải quyết các chế độ BHXH. Song song đó, sự phối hợp của các phòng chức năng cũng đồng bộ, chặt chẽ hơn trước, không còn tình trạng đùn đẩy, không xác định rõ trách nhiệm công việc như trước đây. Các quy trình, thủ tục, công việc được quy định cụ thể, rõ ràng, phục vụ thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và nhu cầu của tổ chức, cá nhân. 

Tiếp tục kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả có đủ phẩm chất, năng lực, hiểu biết, được học tập nâng cao trình độ phục vụ tốt công việc.

Từng lĩnh vực công việc có mở sổ theo dõi, khi tiếp nhận hồ sơ có phiếu hẹn, hàng tháng đều có báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả đúng hẹn, trễ hẹn. Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp, nhận xét của tổ chức, công dân về quy trình giải quyết công việc.

Cách thức tham gia bảo hiểm y tế thông qua các đại lý bảo hiểm y tế, người hoặc tổ chức đại diện, hoặc tại cơ quan bảo hiểm y tế. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý, tiếp cận cơ sở y tế theo tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

Xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền hàng năm chuyển cho các địa phương nhằm thực hiện công tác tuyên truyền. Nếu chúng ta làm tốt công tác bảo hiểm y tế sẽ là động lực thúc đẩy người dân tham bảo hiểm y tế. Tạo ra môi trường thân thiện giữa bệnh nhân và bệnh viện, giảm bớt tâm lý cho người bệnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, xây dựng đề án riêng về công tác truyền thông, tuyên truyền.