Cắt giảm tối đa các thủ tục đi liền với tiết kiệm chi phí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Bộ Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm nặng nề trước nhân dân, Bộ Nội vụ phải làm gương trong CCHC. Không cải cách thì dân oán trách chúng ta, không công khai minh bạch thì dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Mọi cấp, mọi ngành phải tự cải cách, đổi mới để phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Bộ Nội vụ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành đối với những bất cập, vướng mắc để tự cải cách, tự sửa chữa, phải làm gương cho cả hệ thống chính trị vì Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC.

Đánh giá về công tác CCTHHC của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công khai các thủ tục thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của mình...

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong chương trình công tác của Bộ Nội vụ còn nhiều đề án lớn của Bộ Chính trị và Chính phủ giao phải hoàn thành, Bộ cần dành nhiều thời gian cho công tác tham mưu, ban hành thể chế, quản lý Nhà nước, xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền...

Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm lớn trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về CCHC, về một nền hành chính công năng động, tiên tiến, cạnh tranh, chuyên nghiệp và minh bạch; cần sớm xây dựng cơ chế phát hiện, sử dụng người tài từ trong các tổ chức Nhà nước của chúng ta hiện nay.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là Bộ Nội vụ phải cắt giảm tối đa các thủ tục đi liền với tiết kiệm chi phí. “Ngay như hồ sơ thi tuyển chỉ cần một loại tờ giấy, chứ không phải là cả tập hồ sơ nộp vào như hiện nay. Khi nào trúng tuyển mới nộp đầy đủ các thủ tục khác. Có như vậy mới giảm chi phí cho người dân”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần nhân rộng các điển hình về CCHC và CCTTHC có hiệu quả đến các địa phương, Bộ, ngành để việc CCHC và CCTTHC đem lại kết quả thiết thực trong đời sống nhân dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả CCTTHC, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết: Đến nay, Bộ đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa một số TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ như: bỏ bản sao giấy khai sinh trong thi tuyển công chức; bỏ phiếu lý lịch tư pháp đối với một số đối tượng như viên chức, công an, quân đội, cơ yếu; bỏ giấy xác nhận sức khỏe đối với thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã...

Năm nay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện đơn giản hóa các nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực công chức, viên chức, cụ thể là việc tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức.