Có 3.000 dự án năng lượng sạch ở nước đang phát triển

Chia sẻ

KTĐT - Các nước phát triển có thể mua các CER để thực hiện nghĩa vụ hạn chế khí thải theo Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

KTĐT - Các nước phát triển có thể mua các CER để thực hiện nghĩa vụ hạn chế khí thải theo Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ngày 5/5, Liên hợp quốc cho biết các dàn xếp quốc tế để đầu tư phát triển năng lượng sạch và công nghệ giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở các nước đang phát triển đã vượt qua con số 3.000 dự án.

Thư ký chấp hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), bà Christiana Figueres, nhấn mạnh Cơ chế phát triển sạch (CDM) vẫn đang được thúc đẩy và cho đến nay đã thành công vượt quá dự kiến ban đầu, không chỉ về số lượng dự án mà còn về khả năng thu hút vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án CDM ở các nước đang phát triển.

Hiện, 71 nước đang phát triển trên thế giới đã có các dự án CDM, với hơn 3.000 dự án đã được thực hiện và 2.600 dự án khác đang trong quá trình thẩm định để thực hiện.

CDM được chính phủ các nước tiến hành theo nguyên tắc mỗi dự án phải giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính một cách rõ ràng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Mỗi dự án này có thể dành được số tín dụng giảm khí thải (CER) tương ứng và có thể mua bán các tín dụng này (mỗi CER tương đương với 1 tấn CO2).

Các nước phát triển có thể mua các CER để thực hiện nghĩa vụ hạn chế khí thải theo Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đến nay, 1.039 dự án CDM đã được hoàn tất và các nước phát triển đã dành được hơn 600 triệu CER, tương đương hơn 600 triệu tấn CO2 để trừ vào chỉ tiêu giảm khí thải của các nước này.

Bà Christiana Figueres khẳng định thế giới không thể giải quyết được vấn nạn biến đổi khí hậu nếu không có các cam kết hợp tác quốc tế. Các cam kết này đã tạo điều kiện cho các nhà tài chính và kinh doanh trong việc đầu tư tài chính và công nghệ vào các dự án CDM ở các nước phát triển cũng như ở các nước đang phát triển./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần